Op zoek naar een invalleerkracht?

Kies voor kwaliteit zonder verplichtingen en huur een ervaren ZZP’er in.
Zonder tussenpersoon en dus een stuk budget vriendelijker!

Click en lees meer

 

Zoekt u naar een goede manier om de werkdruk te verlagen voor uw team?

 

Zet mij in om het vaste team te ontlasten. Dat kan één keer in de zoveel tijd maar u kunt er ook voor kiezen om mij vaker in te boeken. Net wat uw school nodig heeft.

Lees verder

 

Need a Native Level English Speaker? Look no further!

hAs a Dutch person who has always loved the English language and has lived in America and Scotland, I speak the language fluently. I’m a fully certified elementary school teacher with years of experience.

Go to my Flexleerkracht page and scroll down for my schedule

Eveline […] kwam bij ons binnen halverwege schooljaar 2017-2018. Onze eerste kennismaking was heel prettig en open. De groep die ze moest overnemen was een groep 7 die al veel wisselingen had gehad, waardoor het een onrustige groep was geworden. Door de komst van Eveline was er weer een veilige basis en groeide het pedagogische klimaat in de groep aanzienlijk.
[…] Kinderen voelen zich veilig en vertrouwd bij haar. Ze probeert ieder kind te helpen door niet zomaar een antwoord te geven, maar juist door te vragen, om zo samen te ontdekken wat er nodig is.

Joska Welboren- MT lid, leerkracht en coach BS Rosj Pina

Een ZZP'er als inval leerkracht; Best heel handig!

Invallers via een detacheringsbureau zijn vaak onnodig duur en hebben niet altijd het gewenste ervaringsniveau.
Door te kiezen voor een ZZP’er houdt u meer budget over en bent u verzekerd van kwaliteit en inzet.

Samen kijken we naar wat de behoeftes zijn en geven we hier de beste invulling aan.

Zet mij in als werkdruk verlagend middel voor uw team.

Vanuit het werkdrukakkoord kunnen de vrijgekomen werkdrukgelden op meerdere manieren worden ingezet. Eén van deze manieren is het inzetten van een zzp leerkracht; ofwel voor de klas zodat de groepsleerkracht wordt ontlast en andere belangrijke taken kan verrichten, ofwel buiten de klas in een grote verscheidenheid aan taken (denk aan projecten, didactische verbreding/verdieping, etc.).

In combinatie met bovenstaande kan ervoor worden gekozen om op één dag meerdere leerkrachten / groepen te ontlasten.

Dit alles kan structureel; 1 dag per week, 2 dagen per maand, 6 per kwartaal of zo vaak als dat u het nodig acht.

Native Level English

As a native level English speaker and a certified elementary school teacher I can substitute teach at International schools that require their teachers to set an example in their usage of the English language.

My method of teaching is inclusive to all and specific to each.

As a High Sensitive Person (HSP) I notice children’s needs fast and adjust accordingly.

 Wet- en regelgeving

Volgens de Wet Werk en Zekerheid (de ‘flexwet’) mag een leerkracht maar 6 achtereenvolgende keren binnen drie jaar in het Primair Onderwijs werken. Hierna moet ‘de invaller’ een vast contract krijgen. Dit maakt het lastig voor scholen omdat scholen/besturen invallers geen contract willen of kunnen bieden. Dat maakt een zelfstandige leerkracht (een zzp’er) de perfecte oplossing!
Wanneer een zzp’er invalt, wordt hier een factuur voor gestuurd. Daardoor heeft de school niet meer te maken met een persoon, maar met een bedrijf, met als gevolg dat de Wet Werk en Zekerheid niet meer van toepassing is.

VAR

Voorheen was er de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR); een document van de belastingdienst welke duidelijkheid gaf over de werkrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Hierdoor wist de opdrachtgever of er tijdens een opdracht wel of geen loonheffing moest worden ingehouden. De VAR is echter vervangen door de modelovereenkomst.

Modelovereenkomst

Sinds 1 mei 2016 vervangt de Wet DBA en de modelovereenkomst de VAR. De modelovereenkomst wordt bij een opdracht aan beide partijen voorgelegd en voorkomt ‘schijnzelfstandigen’. Dit is een zelfstandige die maar één opdrachtgever heeft en dus volgens de wet in loondienst behoort te zijn.
Meer informatie vindt u op flexleerkracht.nl/wet-dba/ en op de website van de kamer van koophandel

Gezagsrelatie

De belastingdienst zegt dat een zzp’er niet voor de klas mag staan, wanneer er bij het geven van onderwijs sprake is van een gezagsrelatie tussen de zzp’er en de opdrachtgever. De belastingdienst heeft het hier overigens over het voortgezet onderwijs. Een docent is volgens hen gebonden aan een onderwijsprogramma en een rooster en is niet vrij om de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren. 

Omdat u als schoolbestuurder natuurlijk geen risico wil lopen, staat in mijn modelovereenkomst aan welk onderwijsprogramma wordt voldaan. Wat betreft het rooster vraag ik dan ook om de vrijheid voor het maken van aanpassingen. Hierdoor vervalt de ‘gezagsrelatie’.

Loondienst/VOG

Wanneer u mij voor uw school inzet, betreft dit dus geen loondienst. Uw school betaalt alleen de vooraf overeengekomen uren en verder heeft u geen verplichtingen.
Op verzoek kan ik altijd een up-to-date VOG-verklaring tonen.

 

zie ook flexleerkracht.nl/wetgeving/

Werkgebied

Ik heb als standaard werkgebied een straal van 25 km om Hilversum.
In overleg, bij speciale gevallen, kan hier van afgeweken worden.

Eveline Renders

Anthony Fokkerweg
Hilversum

06 11 075 977

info@evelinerenders.nl

 

Contactformulier

2 + 11 =